centre_estudis_altafulla:publicacions:index-autors-estudis-altafullencs

ÍNDEX GENERAL D'AUTORS ESTUDIS ALTAFULLENCS

Índex per autor dels Estudis Altafullencs. Podeu consultar l'Index d'abreviatures de temari dels Estudis Altafullencs per poder tenir més clar sobre quin tema escriu l'autor.

 1. ADSERIAS SANS, Maria: (núm. 23, pàgs. 7-19, ARQG).
 2. ALBADALEJO, Dino: (núm. 36, pàgs. 117-119, PREG).
 3. ALBALAT VÁZQUEZ, David: (núm. 33, pàgs. 69-88, GEOL), (núm. 48, pàgs. 7-25, ARQG).
 4. ALONSO CANTORNÉ, Guillermo: (núm. 38, pàgs. 177-179, ESP).
 5. ALTEMIR LASCORZ, José Antonio (núm. 47, pàgs. 75-91, BIOG)
 6. AMER, Josep Ramon: (núm. 1, pàgs. 5-11, URB).
 7. AMO, M.ª Dolores Del: (núm. 5, pàgs. 5-25, ARQG).
 8. ANGUERA, Pere: (núm. 9, pàgs. 89-91, HIST).
 9. ANTON LABORDA, Salvador: (núm. 43, pàgs. 75-85, ART), (núm. 44, pàgs. 41-46. ART), (núm. 46, pàgs. 263-264, ART).
 10. ARNAU I FERNÀNDEZ, Olga: (núm. 29, pàgs. 55-62, HIST), (núm. 31, pàgs. 7-22, HIST).
 11. BADIA I PUJADÉ, Elisa: (núm. 11, pàgs. 25-30, ART), (núm. 13, pàgs. 47-54, ART), (núm.14, pàgs. 23-36, ART).
 12. BAIXERAS I SASTRE, Enric: (núm. 3, pàgs. 113-118, URB).
 13. BALAGUER I RIMBAU, Jaume: (núm. 28, pàgs. 15-19, HIST), (núm. 29, pàgs. 55-62, HIST), (núm. 30, pàgs. 157-160, DIV), (núm. 31, pàgs. 7-22, HIST), (núm. 39, pàgs. 157-167, DIV).
 14. BALAGUER RIMBAU, M. Teresa: (núm. 43, pàgs. 75-85, ART), (núm. 43, pàgs. 91-99 MEM), (núm. 44, pàgs. 41-46, ART).
 15. BALDOR ABRIL, Elisabeth : (núm. 19, pàgs. 19-38, HIST).
 16. BARGALLÓ I VALLS, Josep: (núm. 4, pàgs. 7-39, LIT). (núm. 18, pàgs. 7-16, FOLK).
 17. BARTOLOZZI, Rafael: (núm. 22, pàgs. 99-101, BIOG).
 18. BATALLÉ, Concepció: (núm. 36, pàgs. 7-10, DIV).
 19. BELLIDO, Josep Maria: (núm. 30, pàgs. 155-156, PREG).
 20. BENACH I FIGUERAS, Joan: (núm. 3, pàgs. 41-49, ETNG).
 21. BENITO CORREA, Alberto: (núm. 41, pàgs. 129-130, PREG)
 22. BERGÉS SORIANO, Manuel: (núm. 1, pàgs. 27-47, ARQG).
 23. BERNAT I CONSTANTÍ, August: (núm. 20, pàgs. 27-37, ETNG).
 24. BESERAN I ALBERICH, Joaquim: (núm. 14, pàgs. 53-67, FOLK).
 25. BIGORRA I TRILL, M. Carme: (núm. 15, pàgs. 61-74, HIST).
 26. BLADÉ I DESUMBILA, A.: (núm. 2, pàgs. 5-7, BIOG).
 27. BLANC CANYELLES, Fonxo: (núm. 43, pàgs. 143-149 PREG).
 28. BLANC CANYELLES, Francesc: (núm. 4, pàgs. 83-90, HIST), (núm. 14, pàgs. 37-44, DIV), (núm. 20, pàgs. 101-148, HIST), (núm. 27, pàgs. 91-110, ECON), (núm. 29, pàgs. 123-128, DIV), (núm. 30, pàgs. 111-122, BIOG), (núm. 31, pàgs. 23-29, FILG), (núm. 32, pàgs. 7-29, HIST), (núm. 33, pàgs. 25-54, HIST), (núm. 34, pàgs. 7-39, BIOG), (núm. 35, pàgs. 7-18, HIST), (núm. 36, pàgs. 11-16, MEM), (núm. 38, pàgs. 175-176, TRAD), (núm. 39, pàgs. 23-32, LIT), (núm. 41, pàgs. 81-96 DEM), (núm. 42, pàgs. 95-120 HIST), (núm. 43, pàgs. 63-74 HIST), (núm. 44, pàgs. 47-57 HIST), (núm. 45, pàgs. 83-91, HIST), (núm. 46, pàgs. 141-147, MEM), (núm. 46, pàgs. 99-102, HIST), (núm. 46, pàgs. 253-256, BIOG), núm. 47, pàgs. 253-274, HIST), (núm. 48, pàgs. 209-212 HIST).
 29. BLANC I TORREBADELL, Joan Carles: (núm. 29, pàgs. 83-103, HIST), (núm. 30, pàgs. 93-110, HIST), (núm. 31, pàgs. 31-49, HIST), (núm. 40, pàgs. 165-166, REC.B), (núm. 48, pàgs. 327-328 REC.B).
 30. BLANC RIBÉ, Joan: (núm. 29, pàgs. 129-130, DIV).
 31. BLANCH GUASCH, Joan-Albert: (núm. 37, pàgs. 111-112, PREG).
 32. BORONAT AIXALÀ, Joan: (núm. 47, pàgs. 141-150, ECON).
 33. BORONAT I RIMBAU, Albert: (núm. 8, pàgs. 53-89, ETNG), (núm. 10, pàgs. 69-92, ETNG).
 34. BRULLAS I ENERIZ, Lluís: (núm. 33, pàgs. 7-24, BIOG), (núm. 35, pàgs. 19-26, ESTD.E.A.)(núm. 39, pàgs. 33-58, BIOG), (núm. 40, pàgs. 139-149, DIV), (núm. 41, pàgs. 61-72 DIV), (núm. 46, pàgs. 149-178, GEOG), (núm. 48, pàgs. 173- 208 SOCG).
 35. BUENO, Manuel: (núm. 10, pàgs. 93-98, DEM).
 36. BURJACS, Francesc: (núm. 48, pàgs. 7-25, ARQG).
 37. BUYREU I JUAN, Jordi: (núm. 21, pàgs. 13-41, HIST), (núm. 22, pàgs. 11-38, DEM).
 38. CABRERA BATET, Violeta: (núm. 37, pàgs. 21-30, ZOO).
 39. CÁCERES CUELLO DE ORO, Isabel: (núm. 19, pàgs. 19-38, HIST).
 40. CAÑELLAS I LLIMA, Josep Lluís: (núm. 34, pàgs. 119-121, PREG).
 41. CAPDEVILA, Sanç: (núm. 3, pàgs. 85-89, BIBL).
 42. CARDONA I MERCADÉ, Albert: (núm. 7, pàgs. 7-18, GEOG), (núm. 9, pàgs. 51-66, GEOG), (núm. 8, pàgs. 7-34, GEOG).
 43. CARNICER TORRENT, Joan: (núm. 11, pàgs. 37-54, HIST), (núm. 12, pàg. 67, HIST), (núm. 14, pàgs. 69-74, FOLK), (núm. 15, pàgs. 89-107, BIOG), (núm. 33, pàgs. 55-68, TRAD), (núm. 34, pàgs. 41-45, BIOG), (núm. 38, pàgs. 101-108, ART), (núm. 43, pàgs. 53-58 DEM), (núm. 43, pàgs. 123-129 DIV), (núm. 44, pàgs. 109-113, DIV), (núm. 45, pàgs. 135-143 DOC), (núm. 45, pàgs. 179-183, PREG), (núm. 46, pàgs. 103-111, DOC), (núm. 46, pàgs. 257-261, BIOG), (núm. 48, pàgs. 139-158, DEM).
 44. CARO PÉREZ, José (núm. 47, pàgs. 279-280, PREG).
 45. CAROD I ROVIRA, Josep Lluís: (núm 2, pàgs. 93-106, HIST).
 46. CARULLA GRATACÒS, Narcís: (núm. 20, pàgs. 7-25, GEOL), (núm. 21, pàgs. 65-112, ECOL), (núm. 23, pàgs. 57-65, ECOL), (núm. 23, pàgs. 21-32, ARQG), (núm. 25, pàgs. 101-106, DIV), (núm. 33, pàgs. 69-88, GEOL), (núm. 35, pàgs. 19-26, EST.E.A.), (núm. 36, pàgs. 17-38, HIDR), (núm. 37, pàgs. 31-52, HIDR), (núm. 38, pàgs. 109-116, GEOL), (núm. 38, pàgs. 53-58, ARQG), (núm. 38, pàgs. 163-174, TRAD), (núm. 39, pàgs. 177-178, REC.B), (núm. 42, pàgs. 121-141, ETNOG), (núm. 43, pàgs. 101-122 ART), (núm. 44, pàgs. 83-108, ART), (núm. 45, pàgs. 61-82, BOT), (núm. 46, pàgs. 131-140, ETNG), (núm. 46, pàgs. 249-250, REC.B), (núm. 47, 7-11. GEOL), núm. 47, pàgs. 167-218, GEOL), (núm. 48, pàgs. 103-117, ETNG).
 47. CASADEVALL I CAMPS, Robert: (núm. 6, pàgs. 13-46, HIST), (núm. 7, pàgs. 41-60, HIST), (núm. 13, pàgs. 55-70, URB).
 48. CASAS I ROCA, Jordi: (núm. 43, pàgs. 7-30 BIO).
 49. CASTELLET MATA, Regina: (núm. 48, pàgs. 159-171 SOCG).
 50. CATALÀ I DALMAU, Rafael: (núm. 12, pàgs. 5-25, HIST), (núm. 18, pàgs. 57-91, HIST).
 51. C. E. ALTAFULLA (Centre d’Esports): (núm. 48, pàgs. 321-323 PREG).
 52. CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA: (núm. 48, pàgs 329-330 NECR), (núm. 48, pàgs. 331-332 NECR).
 53. CHIVA I ROYO, Francesc: (núm. 48, pàgs. 253-259 TRAD).
 54. COBERTERA LAGUNA, Eugenio: (núm. 8, pàgs. 9-19, GEOG).
 55. CODINA MAS, Salvador: (núm. 38, pàgs. 59-76, ART), (núm. 46, pàgs. 7-27, ARQG), (núm. 47, pàgs. 289-290, REC.B), (núm. 48, pàgs. 55-73, ARQG).
 56. COLLAZOS RIBERA, Josepa: (núm. 22, pàgs. 61-71, HIST).
 57. COMPANYS I FARRERONS, Isabel: (núm. 17, pàgs. 7-35, HIST), (núm. 22, pàgs. 49-59. HIST).
 58. COSCOJUELA (I DIESTE), Maria Antònia: (núm. 33, pàgs. 165-167, PREG).
 59. CUBELLS I LLORENS, Josepa: (núm. 4, pàgs. 41-59, HIST).
 60. CUBELLS, Josefina: (núm. 15, pàgs. 25-41, HIST).
 61. CUI, Paolo: (núm. 21, pàgs. 113-115, ART).
 62. DALMAU, Marc: (núm. 41, pàgs. 73-80 DIV), (núm. 48, pàgs. 261-276 URB).
 63. DALMAU VINYALS, Marc: (núm. 39, pàgs. 107-137, HIST), (núm. 46, pàgs. 57-66, BIOG).
 64. DILOLI, Jordi: (núm. 15, pàgs. 7-23, HIST).
 65. DOCUMENTS (núm. 38, pàgs. 187-188).
 66. DOCUMENTS (núm. 38, pàgs. 189-190).
 67. DOCUMENTS (núm. 38, pàgs. 191-193).
 68. DUCH I PLANA, Montserrat: (núm. 10, pàgs. 59-68, HIST).
 69. EXPÓSITO, Isabel: (núm. 48, pàgs. 7-25, ARQG).
 70. FÀBREGAS ROIG, Josep: (núm. 39, pàgs. 179-180, REC.B).
 71. FARRÁS ROYO, Nieves: (núm. 19, pàgs. 19-38, HIST).
 72. FARRERAS SERRAMIÀ, Pepita: (núm. 39, pàgs. 157-167, DIV).
 73. GABARRÓ, Josep M.: (núm. 15, pàgs. 7-23, HIST).
 74. GALLEGO I TOBAJAS, José Miguel: (núm. 32, pàgs. 145-150, PREG).
 75. GARCÍA ORTIZ, Juan: (núm. 10, pàgs. 93-98, DEM).
 76. GARCÍA PUERTO, Javier: (núm. 21, pàgs. 53-63, HIST).
 77. GONZÁLEZ HUIX, Francisco: (núm. 12, pàgs. 57-65, HIST), (núm. 16, pàgs. 141-159, HIST), (núm. 17, pàgs. 77-82, BIBL).
 78. GRAPÍ, Pere: (núm. 25, pàgs. 51-58, BIOG).
 79. GRAS, Joaquim: (núm. 38, pàgs. 33-34, MEM).
 80. GRAU PUJOL, Josep M.: (núm. 36, pàgs. 39-46, DEM).
 81. GUAL I VILÀ, Valentí: (núm. 12, pàgs. 5-25, HIST), (núm. 18, pàgs. 57-91, HIST).
 82. GÜELL I JUNKERT, Manel: (núm. 16, pàgs. 21-33, ART), (núm. 17, pàgs.53-74, HIST), (núm. 25, pàgs. 43-50, BIOG), (núm. 25, pàgs. 91-100, BIBL), (núm. 26, pàgs. 7-21, HIST), (núm. 29, pàgs. 31-48, HIST), (núm. 37, pàgs. 53-68, BIOG), (núm. 45, pàgs. 13-25, HIST), (NÚM. 46, PÀGS. 29-50, DEM).
 83. GUTIÉRREZ GARCIA-M.: (núm. 48, pàgs. 27-54, ARQG).
 84. HERNÀNDEZ SOCIAS, Hèctor: (núm. 27, pàgs. 7-31, ECOL), (núm. 28, pàgs. 39-48, ECOL), (núm. 37, pàgs. 21-30, ZOO), (núm. 38, pàgs. 117-140, ECOL), (núm. 47, pàgs. 167-218, GEOL).
 85. HUGUET I VALLS, Carina: (núm. 11, pàgs. 25-30, ART), (núm. 13, pàgs. 47-54, ART), (núm.14, pàgs. 23-36, ART), (núm. 15, pàgs. 43-57, ART), (núm. 16, pàgs. 11-18, ART), (núm. 17, pàgs. 43-51, ART). (núm. 18, pàgs. 17-30, ART).
 86. JORDÀ I FERNÀNDEZ, Anton: (núm. 7, pàgs. 19-23, HIST).
 87. JUNTA RECTORA DEL CENTRE D’ESTUDIS: (núm. 41, pàgs. 97-121 DIV).
 88. LIAÑO MARTÍNEZ, Emma: (núm. 3, pàgs. 51-83, ART).
 89. LLOP TOUS, Josep: (núm. 48, pàgs. 277-310 URB).
 90. LÓPEZ BONILLO, Diego: (núm. 8, pàgs. 35-51, GEOG).
 91. LÓPEZ I TOSSAS, Emili: (núm. 28, pàgs. 35-38, SOCG), (núm. 34, pàgs. 47-62, SOCG).
 92. LÓPEZ SÁNCHEZ, Isaac: (núm. 35, pàgs.27-34, HIST).
 93. LÓPEZ VILAR, Jordi: (núm. 48, pàgs. 27-54, ARQG).
 94. LORENZO I POSADA, Lluís: (núm. 17, pàgs. 83-88, DIV), (núm. 19, pàgs. 69-78, DIV), (núm. 20, pàgs. 149-154, DIV), (núm. 21, pàgs. 117-120, DIV), (núm. 22, pàgs. 107-110, DIV), (núm. 23, pàgs. 67-71, DIV).
 95. MAGRIÑÀ POBLET, Josep: (núm. 22, pàgs. 83-97, DIV).
 96. MAGRIÑÀ PORTA, Gemma: (núm. 20, pàgs. 73-83, HIST), (núm. 21, pàgs. 43-51, HIST), (núm. 22, pàgs. 39-48, HIST), (núm. 25, pàgs. 59-64, ART).
 97. MALLAFRÉ, Joaquim: (núm. 19, pàgs. 7-9, DIV).
 98. MARIANO BUYREU, Maite: (núm. 42, pàgs. 25-38, BIOG).
 99. MARTELL GASSÓ, Jaume: (núm. 48, pàgs. 75-92, HIST).
 100. MATEU I BALLESTER, Joan: (núm. 6, pàgs. 55-57, HIST), (núm. 9, pàgs. 75-79, HIST).
 101. MEDINA DE VARGAS, Raquel: (núm. 10, pàgs. 41-58, ART), (núm. 11, pàgs. 55-70, ART), (núm. 43, pàgs. 137-141, ART).
 102. MÉNDEZ-VIGO, Marisa: (núm. 27, pàgs. 145-154, URB), (núm. 28, pàgs. 21-34, DEM).
 103. MIRALLES, Eloi: (núm. 14, pàgs. 75-85, FOLK).
 104. MIRAMBELL I ABANCÓ, Miquel: (núm. 30, pàgs. 47-92, ART).
 105. MIRÓ ALBA, Alba: (núm. 37, pàgs. 21-30, ZOO).
 106. MIRÓ PIÑOL, Pepi: (núm. 39, pàgs. 169-171, PREG).
 107. MONTIA GUTIÉRREZ, Antonio i M.ª Ángeles: (núm. 36, pàgs. 47-62, HIDR).
 108. MORANT I CLANXET, Jordi: (núm. 5, pàgs. 75-80, HIST), (núm. 31, pàgs. 51-61, FILG), (núm. 32, pàgs. 29-34, HIST), (núm. 33, pàgs. 89-139, TRAD), (núm. 34, pàgs. 63-86, ARQT. POP.), (núm. 35, pàgs. 35-58, BIOG), (núm. 36, pàgs. 63-76, ARQT).
 109. MUNTANER I LLIMA, Anna: (núm. 32, pàgs. 35-43, BIOG).
 110. MUNTANYA I MARTÍ, M. Teresa: (núm. 38, pàgs. 157-161, DIV).
 111. NAVARRO GARCIA DE LA VEGA, Júlia: (núm. 39, pàgs. 173-175, PREG).
 112. NAVARRO MIRALLES, Luis: (núm. 3, pàgs. 27-64, HIST).
 113. NICOLÀS, Sara: (núm. 46, pàgs. 251-252, PREG).
 114. NOGUERA I FIGUERAS, Maria: (núm. 29, pàgs. 105-122, TRAD), (núm. 30, pàgs. 123-140, ECON), (núm. 31, pàgs. 63-74, BOT), (núm. 32, pàgs. 45-65, BOT), (núm. 33, pàgs. 141-156, BOT), (núm. 34, pàgs. 87-101, BOT), (núm. 35, pàgs. 59-74, BOT), (núm. 36, pàgs. 77-94, BOT), (núm. 37, pàgs. 7-20, BOT), (núm. 38, pàgs. 19-32, TRAD), (núm. 39, pàgs. 157- 167, DIV), (núm. 40, pàgs. 151-158, BOT), (núm. 41, pàgs. 123-128 BOT), (núm. 42, pàgs. 149-152 BOT), (núm. 43, pàgs. 131-135, BOT), (núm. 44, pàgs. 115-119 BOT), (núm. 45, pàgs. 171-177, BOT), (núm. 46, pàgs. 233-2439, BOT), (núm. 47, pàgs. 275-278, BOT).
 115. NOGUERA I SALORT, Joan: (núm. 8, pàgs. 91-93, MEM).
 116. ORTEGA PÉREZ, Maria Jesús – DÍAZ GARCÍA, Moisés: (núm. 46, pàgs. 215-232, URB).
 117. OTIÑA HERMOSO, Pedro: (núm. 30, pàgs. 7-28, ARQG), (núm. 31, pàgs. 75-86, ARQG). (núm. 32, pàgs. 67-72, ARQG).
 118. PADROL, Joan: (núm. 6, pàgs. 47-54, ART).
 119. PALAU I VERGÉS, Montserrat: (núm. 10, pàgs. 31-36, LIT).
 120. PARDO, Carlos: (núm. 47, pàgs. 219-234, GEOL).
 121. PARDO, Pau: (núm. 47, pàgs. 219-234, ECOL).
 122. PARDO BALTEIRO, Albert: (núm. 38, pàgs. 141-157, ZOO), (núm. 47, pàgs. 219-234, ECOL).
 123. PELLICÉ DOMÍNGUEZ, RAFAEL: (núm. 26, pàgs. 43-60, ART).
 124. PI I VIRGILI, Francesc: (núm. 9, pàgs. 7-49, LIT), (núm. 10, pàgs. 9-30, FILG).
 125. PIQUÉ I PADRÓ, Jordi: (núm. 19, pàgs. 39-60, HIST)
 126. PONS GATELL, Antoni: (núm. 40, pàgs. 49-59, DEM), (núm. 45, pàgs. 159-169, BIOG).
 127. PORTER I MOIX, Maria: (núm. 27, pàgs. 111-143, ART), (núm. 30, pàgs. 141-154, ART), (núm. 34, pàgs. 103-110, FILG), (núm. 35, pàgs. 75-90, ART), (núm. 35, pàgs. 91-96, GEOG), (núm. 38, pàgs. 77-100, TRAD), (núm. 38, pàgs. 53-58, ARQG), (núm. 39, pàgs. 139-156, ARQG), (núm. 40, pàgs. 97-103, DIV), (núm 42, pàgs. 143-148 DIV), (núm. 43, pàgs. 101-122 ART), (núm. 43, pàgs. 151-153 REC), (núm. 46, pàgs. 179-214, URB).
 128. PRAT (I CARÓS), Joan: (núm. 31, pàgs. 87-108, FOLK).
 129. PRATS I SALAS, Joan: (núm. 16, pàgs. 123-140, BIOG).
 130. PRATS, Josep M.: (núm. 15, pàgs. 7-23, HIST).
 131. QUER, Marina: (núm. 47, pàgs. 219-234, GEOL).
 132. QUICLEY, Adam: (núm. 39, pàgs. 19-22, HIST).
 133. QUINTANA I MARÍ, Antoni: (núm. 7, pàgs. 25-38, HIST), (núm. 16, pàgs. 51-122, HIST).
 134. RAMÍREZ BALLESTÉ, Antoni: (núm. 38, pàgs. 181-185, ESP).
 135. RAMON I FUENTES, Manuel: (núm. 29, pàgs. 73-82, HIST).
 136. RAMON I SUMOY, Ricard: (núm. 39, pàgs. 79-105, HIST), (núm. 40, pàgs. 105-134, HIST), (núm. 40, pàgs. 163-164, REC.B), (núm. 42, pàgs. 69-94 HIST), (núm. 42, pàgs. 69-94 HIST), (núm. 43, pàgs. 31-52 HIST), (núm. 45, pàgs. 105-134, HIDR), (núm. 46, pàgs. 67-97, HIDR), (núm. 47, pàgs. 235-252, HIDR), núm. 48, pàgs. 119-137, AGR).
 137. RAMON I VINYES, Salvador: (núm. 2, pàgs. 21-22, BIBL)
 138. RASMUSSEN, Jill-Christina: (núm. 29, pàgs. 131-132, PREG).
 139. RECASENS I CARRASCO, Lídia: (núm. 32, pàgs. 73-104, TRAD).
 140. RECASENS I COMES, Josep M.: (núm. 1, pàgs. 49-60, HIST), (núm. 17, pàgs. 37-41, HIST).
 141. RECASENS I VIVES, Daniel: (núm. 1, pàgs. 13-15, FILG).
 142. RENAU, Antoni: (núm. 13, pàgs. 43-46, DIV).
 143. RIBAS I CASALS, Marta: (núm. 29, pàgs. 63-71, TOPN).
 144. RICOMÀ I VENDRELL, F. Xavier: (núm. 2, pàgs. 23-27, HIST), (núm. 6, pàgs. 5-11, HIST), (núm. 11, pàgs. 31-35, BIOG).
 145. RIERA, Santiago: (núm. 48, pàgs. 7-25, ARQG).
 146. RIO, Josep del: (núm. 29, pàgs. 49-54, ARX).
 147. RIUS I MERCADÉ, Jordi: (núm. 45, pàgs. 93-103, TRAD).
 148. RODRÍGUEZ, Xose Pedro: (núm. 15, pàgs. 7-23, HIST).
 149. ROSSELL I MARTÍ, Anna Maria: (núm. 28, pàgs. 35-38, SOCG).
 150. ROVIRA I GÓMEZ, Salvador-J.: (núm. 1, pàgs. 61-77, HIST), (núm. 2, pàgs. 29-92, HIST), (núm. 3, pàgs. 5-18, BIBL), (núm. 3, pàgs. 91-111, HIST), (núm. 4, pàgs. 61-81, HIST), (núm. 5, pàgs. 65-69, HIST), (núm. 6, pàgs. 59-70, HIST), (núm. 7, pàgs. 39-40, HIST), (núm. 8, pàgs. 53-89, ETNG) ,(núm. 9, pàgs. 81-88, HIST), (núm. 10, pàgs. 69-92, ETNG) (núm. 10, pàgs. 37-40, HIST), (núm. 11, pàgs. 5-13, HIST), (núm. 11, pàgs. 15-23, HIST), (núm. 12, pàgs. 27-38, HIST), (núm. 12, pàgs. 39-55, HIST), (núm. 13, pàgs. 29-35, HIST), (núm. 14, pàgs. 9-17, HIST), (núm. 14, pàgs. 19-21, ART), (núm. 15, pàgs. 59-60, HIST), (núm. 16, pàgs. 19-20, HIST), (núm. 17, pàgs. 75-76, HIST), (núm. 18, pàgs. 3- 42, BIOG), (núm. 19, pàgs. 11-16, ARX), (núm. 19, pàgs. 17-18, HIST), (núm. 20, pàgs. 39-52, HIST), (núm. 21, pàgs. 7-12, ART) (núm. 22, pàgs. 7-10, BIOG), (núm. 22, pàgs. 43-49, BIOG), (núm. 23, pàgs. 51-56, BIOG), (núm. 25, pàgs. 23-41, BIOG), (núm. 26, pàgs. 23-41, BIOG), (núm. 27, pàgs. 155-161, PREG), (núm. 28, pàgs. 11-13, HIST), (núm. 30, pàgs. 29-46, HERL), (núm. 31, pàgs. 109-124, BIOG), (núm. 32, pàgs. 105-117, BIOG), (núm. 35, pàgs. 97-104, BIOG), (núm. 36, pàgs. 95-98, DEM), (núm. 37, pàgs. 75-84, HIST), (núm. 37, pàgs. 111-112, REC.B), (núm. 39, pàgs. 7-18, DEM), (núm. 39, pàgs. 181-182, REC.B), (núm. 40, pàgs. 25-41, DIV), (núm. 40, pàgs. 165-166, REC.B), (núm. 41, pàg. 131 REC. B), (núm. 42, pàgs. 157-158 REC. B), (núm. 41, pàgs. 21-33 HIST), (núm. 42, pàgs. 15-23 HIST), (núm. 44, pàgs. 7-32 DEM), (núm. 44, pàgs. 33-39 HIST), (núm. 45, pàgs. 49-60, DOC), (núm. 45, pàgs. 185-191, REC.B), (núm. 46, pàgs. 51-55, HIST), (núm. 47, pàgs. 61-73, BIOG), (núm. 47, pàgs. 281-282, REC.B), (núm. 47, pàgs. 283-284, REC.B), (núm. 47, pàgs. 285-286, REC.B), (núm. 47, pàg. 287, REC.B), núm. 48, pàgs. 93-102, BIOG).
 151. SABATÉ I BOSCH, Josep M.: (núm. 16, pàgs. 7-10, DIV).
 152. SALUDES, Isidre Mn.: (núm. 38, pàgs. 7-18, ART).
 153. SÁNCHEZ DALMAU, M.ª Cruz: (núm. 39, pàgs. 59-78, BIOG), (núm. 40, pàgs. 61-99, LIT), (núm. 47, pàgs. 113-140, BIOG).
 154. SÁNCHEZ REAL, José: (núm. 6, pàgs. 71-77, HIST), (núm. 16, pàgs. 35-50, ART), (núm. 18, pàgs. 51-55, ART), (núm. 20, pàgs. 69-72, ART), (núm. 23, pàgs. 33-41, ARQG), (núm. 28, pàgs. 7-9, ARX).
 155. SANET I JOVÉ, Josep M.: (núm. 25, pàgs. 65-90, BIOG), (núm. 26, pàgs. 61-72, HIST), (núm. 37, pàgs. 69-74, DEM), (núm. 40, pàgs. 17-19, BIOG), (núm. 43, pàgs. 59-62 HIST).
 156. SANMARTÍ ROSET, Montserrat: (núm. 27, pàgs. 67-89, ARX), (núm. 29, pàgs. 7-30, ARX) (núm. 42, pàgs. 153-156 PREG).
 157. SCHULTE, Lothar: (núm. 48, pàgs. 7-25, ARQG).
 158. SENDRA, Francesca: (núm. 28, pàgs. 49-51, PREG).
 159. SERRA MASDÉU, Anna Isabel: (núm. 38, pàgs. 35-52, ARQT).
 160. SERRA RIAL, Ramon: (núm. 41, pàgs. 7-12 HIST), (núm. 42, pàgs. 7-14 HIST).
 161. SERRATOSA SERDÀ, Joan: (núm. 36, pàgs. 99-116, MEM).
 162. SOLÉ FERNÁNDEZ, Albert: (núm. 41, pàgs. 35-56 HIST).
 163. SOLÉ MIR, Teresa: (núm. 44, pàgs. 63-76 HIST), (núm. 45, pàgs. 27-48. HIST), (núm. 46, pàgs. 113-129, ART), (núm. 47, pàgs. 151-166, SOCG) (núm. 47, pàgs. 167-218, GEOL), (núm. 48, pàgs. 225-238 HIST), (núm. 48, pàgs. 239- 252 BIOG).
 164. SOLER ÁLVAREZ, Eliseu-A.: (núm. 1, pàgs. 17-26, BIBL), (núm. 3, pàgs. 19-40, GEOGR), (núm. 12, pàgs. 69-103, HIST), (núm. 22, pàgs. 103-105, BIOG).
 165. SUGRAÑES BLANCH, Josep: (núm. 26, pàgs. 73-81, HIST).
 166. SUÑÉ I MORALES, Jordi: (núm. 32, pàgs. 119-143, HIST), (núm. 33, pàgs. 157-164, HIST).
 167. TARRATS BOU, Francesc: (núm. 27, pàgs. 33-65, ARQG).
 168. TELLO SANCHO, Manuel (Transcripció: NOGUERA FIGUERAS, Maria): (núm. 37, pàgs. 97-100, MEM).
 169. TERRÓN VASCO, Carlos: (núm. 47, pàgs. 13-60, AGR), (núm. 48, pàgs. 311-320 ETNG).
 170. THOMÀS, Joan Maria: (núm. 22, pàgs. 73-81, HIST), (núm. 23, pàg. 73, HIST).
 171. TORRELL I CAMPS, Nei: (núm. 19, pàgs. 39-60, HIST), (núm. 20, pàgs. 85-100, HIST).
 172. TRENCHS I MESTRE, Miquel: (núm. 14, pàgs. 47-52, FOLK).
 173. VAL-PEÓN, Cristina: (núm. 48, pàgs. 7-25, ARQG).
 174. VALLVÉ BALDRICH, Joan Josep: (núm. 45, pàgs. 145-158, ARQT), (núm. 47, pàgs. 93-112, BIOG), (núm. 48, pàg. 325 ARQT).
 175. VALLVERDÚ I MARTÍ, Robert: (núm. 18, pàgs. 93-101, HIST).
 176. VAQUERO, Manuel: (núm. 15, pàgs. 7-23, HIST).
 177. VENTURA I SOLÉ, Daniel: (núm. 13, pàgs. 37-38, ART).
 178. VIDAL LAÍNEZ, Frederic: (núm. 48, pàgs. 225-238 HIST).
 179. VILA ROBERT, José-Daniel: (núm. 41, pàgs. 13-19 HIST), (núm. 42, pàgs. 39-43 HIST), (núm. 44, pàgs. 77-82 URB).
 180. VILALLONGA RAMON, Eulàlia: (núm. 48, pàgs. 213-224 MEM), (núm. 48, pàgs. 225-238 HIST).
 181. VIRGILI I COLET, Antoni: (núm. 9, pàgs. 67-73, HIST), (núm. 13, pàgs. 5-27, BIOG),(núm. 18, pàgs. 43-50, HIST), (núm. 20, pàgs. 53-68, HIST), (núm. 37, pàgs. 101-106, TRAD), (núm. 39, pàgs. 183-184, REC.B).(núm. 40, pàgs. 9-16, HIST), (núm. 46, pàgs. 241-247, REC.B).
 182. VIRGILI I GASOL, M. Joana: (núm. 17, pàgs. 7-35, HIST), (núm. 22, pàgs. 49-59, HIST).
 183. VIRGILI I PONS, Isidre: (núm. 1, pàgs. 5-11, URB), (núm. 14, pàgs. 69-74, FOLK), (núm. 40, pàgs. 135-138, TRAD), (núm. 41, pàgs. 57-59, BIOG), (núm 43, pàgs. 87-90 DIV), (núm. 42, pàgs. 159-167 REC. B).
 184. VIVES GARCIA, Joan: (núm. 21, pàgs. 65-112, ECOL), (núm. 23, pàgs. 57-65, ECOL), (núm. 27, pàgs. 7-31, ECOL).
 185. VIVES I MILÀ, Joan: (núm 4, pàg. 5, DIV), (núm. 25, pàgs. 101-106, DIV), (núm. 35, pàgs. 105-108, PREG), (núm. 40, pàgs. 135-138, TRAD). (núm. 45, pàgs. 7-11, MEM).
 186. VIVES RELATS, Carme: (núm. 40, pàgs.159-162, PREG).
 187. YXART VENTOSA, Enric: (núm. 19, pàgs. 61-67, ART).
 188. YXART, J.: (núm. 13, pàgs. 39-42, LIT).
 189. ZARAGOZA SOLÉ, Josep: núm. 48, pàgs. 119-137, AGR).

Aquesta pàgina ha sigut visitada: Avui: 1 / Ahir: 0 Fins ara: 22

 • centre_estudis_altafulla/publicacions/index-autors-estudis-altafullencs.txt
 • Darrera modificació: 2024/03/24 10:11
 • per cealtafulla