el_poble:escoles_altafulla

Escoles d'Altafulla

La Construcció

Les antigues escoles Teresa Manero van ser inaugurades al 1957 després de moltes dificultats i problemes.

Ja el 25 de març de 1935 hi ha constància d'un expedient per començar amb la construcció d'un edifici per a les escoles (Acta municipal del 14 de març). El temps va passant, i res es mou. Els mestres Sr. Josep Roca García ha de donar classe als nois al primer pis de l'Ajuntament, i Doña Mariana Cardó Agusil ha de donar les classes a les nenes als baixos de la casa de la mestressa, a la baixada de la Placeta.

Comença la Guerra Civil, i al juliol de 1936 la construcció ja no és prioritària i es destina el xalet de ca Puigmartí per a les noves instal·lacions de les escoles. Al 1937 s'obre una escola de pàrvuls.

A la postguerra, i després de l'ocupació de la Vila, els mestres reprenen les classes i se'ls proporciona una casa-habitació com diu la llei. La construcció d'unes noves instal·lacions cau a l'oblit. A partir del 1939, dues estances de La Violeta serveixen com escola fins el 1954 on les noies faran classe al primer pis de l'Ajuntament.

Al 1951 hi la represa de la idea de la construcció on la Corporació Municipal fan gestions per recuperar uns terrenys que el Sr. Imbert havia comprat. Al 1952 els pares comencen a reclamar al consistori la necessitat d'unes noves instal·lacions. El mateix any, al 1952, la Comissió d'Hisenda acorda transferir 1000 ptes. per l'adquisició del solar per les escoles. Diversos problemes econòmics (pressupost i pagament funcionaris) fan que s'hagi de canviar als nenes i nenes de nou a l'Ajuntament.

A principis de 1954 comencen les negociacions amb la Junta Provincial de Construcciones Escolares. Les constants visites a Tarragona, dona els seus fruits i el 28 d'octubre de 1954 es rep un ofici de la Junta Provincial de Construcciones Escolares que demana a l'Ajuntament diferent documentació. A més, es comença a rebre notícies que La Junta aportaria una subvenció de 50000 ptes, Ca Segú aportaria pedra i la insdústria química de la Roca de Gaià aportaria calç.

Finalment, les escoles van ser edificades directament per l'Ajuntament, amb l'esperança que més endavant revés els diners de Madrid. Es demana a l'església el poder treballar els diumenges, i aquesta respon que no hi ha problemes, sempre que es doni temps als treballadors a cumplir les seves obligacions religioses.

Segueixen els tràmits, les donacions i les subvencions durant 1955. Els hereus de D. José Inglés Ramón faciliten l'accés i aporten pedra, l'arquitecte Sr. Cullell només cobra la meitat dels seus honoraris i la resta ho dona com aportació, la Plasticel dóna els finestrals, la vídua de Boronat dóna utillatge per a la construcció, el grup d'aficionats de teatre dóna els beneficis de l'obre representada a la festa Major…

Les subvencions no arriben fins el 1956, 1957 i 1958. I encara que els diners consten d'arribar, les obres segueixen. Al 1956, tres regidors municipals (Francisco Cusiné, Juan Vives i José Barceló) demanen un crèdit a la «Caja de Pensiones y Ahorro para la vejez de Torredembarra» abalats per l'Ajuntament.

Malgrat tots els problemes, sobretot de finançament, el 17 d'octubre de 1957 s'informa que les instal·lacions ja estan acabades. El dia 11 de novembre de 1957, diada de Sant Martí, van ser inaugurades les escoles batejades amb el nom de Teresa Manero.

Teresa Manero

Teresa Manero de Embert, queda orfe de pare només néixer. La seva infantesa la va passar entre l'internat d'una escola de monges i casa dels seus avis a Barcelona. Aquests, visiten molt sovint Altafulla per passar vacances a la residència que tenen aquí.

Al 1897 es casa amb el Sr. Erasmo de Imbert i s'instal·là a Sarrià on va tenir vuit fills i filles.

El 1932 mor la Teresa i els fills, quan van rebre l'herència, van decidir donar part de la finca del Clos per a la construcció d'una escola al poble d'Altafulla per desig de la seva mare.

Cinquanta anys de la construcció de les escoles Teresa Manero 1957 - 2007

Llibre editat pel Centre d'estudis d'Altafulla i escrit per Olga Arnau Fernández i Maria Noguera Figueras

L'Escola La Portalada es va crear l'any 1992 com a continuació de les Escoles Teresa Manero i a l’any 1998 es va ampliar fins al centre actual, que compta amb 2 línies, amb 6 grups d’Educació Infantil i 12 grups d’Educació Primària.

Escola oberta a l'entorn, participativa i democràtica.

Degut a l’augment constant de població a Altafulla, l’escola La Portalada (ja amb tres línies per curs) no podia assumir més alumnat i el curs 2006/07, neix un nou centre al municipi, el CEIP Altafulla, segons el Decret 412- 2006, de 31 d’octubre (DOGC nº 4753, de 31 de novembre de 2006).

Durant el primer curs de vida, la nova escola ocupa un mòdul prefabricat al pati de La Portalada, compartint quelcom més que equipaments, espais i activitats. També experiències, emocions i sentiments.

Al mateix temps, es construeix a la partida El Roquissar, del terme municipal d’Altafulla, en el solar cedit per l’Ajuntament , el nou edifici.

El curs 2007/08, amb el nom definitiu de CEIP El Roquissar (Resolució EDU/1823/2007) comença al nou espai, ocupant al setembre l’edifici d’educació infantil i ampliant a la planta baixa de l’edifici de primària al segon trimestre.

El curs 2008/09 ja s’ocupa tot l’edifici, encara que no totes les aules.

Durant aquests anys l’escola ha augmentat progressivament el nombre d’alumnat i de mestres.

Es crea un centre 3/12 d’una línia.

El curs 2006/07 s’ocupen dues aules, una d’educació infantil (amb alumnat de P3 i P4) i una aula d’educació primària (amb alumnes de P5 i de 1er). Amb tres mestres i 15 alumnes.

El curs 2007/08 tres aules d’educació infantil (P3, P4 i P5) i una aula de primària (amb alumnes de 2n, 3er, 4rt, 5è i 6è). Amb 6 mestres i 46 alumnes.

Els últims 10 anys, el centre compta amb uns 215 alumnes i una dotació de 17’5 mestres.


Aquesta pàgina ha sigut visitada: Avui: 1 / Ahir: 0 Fins ara: 146

  • el_poble/escoles_altafulla.txt
  • Darrera modificació: 2023/01/03 12:54
  • per cealtafulla