centre_estudis_altafulla:publicacions:estudis_altafullencs:documents-d-altafulla-servats-a-l-arxiu-historic-arxidiocesa-de-tarragona

DOCUMENTS D'ALTAFULLA SERVATS A L'ARXIU HISTÒRIC ARXIDIOCESÀ DE TARRAGONA

Salvador RAMON

L'Eminentíssim Francesc d'Asís Vida1 i Barraquer, essent encara solament arquebisbe de Tarragona, a fi de millor conservar els documents de Església tarragonina. i facilitar-ne el seu estudi, el 9 de febrer de l'any 1920, va determinar la creació de Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

Va encomanar l'obra a Mn. Sanç Capdevila i Felip, 811 de Malda. que era ecònom de Forés. qui començà tot seguit a prendre les mesures per a reunir tots els fons de l'arquebisbat, que eren escampats per diversos llocs, i a visitar els arxius de les parr8quies.

Per la instal·lació de l'esmentat arxiu. s'habilita una sala de la planta baixa del Palau, situada entre la muralla i el jardí, avui convertida en sala de reunions en passar l'arxiu al nou edifici on és instal·lat.

Es feren les obres convenients per acondiciar la dita sala i es deixa eixugar per l'espai d'un any.

El 10 de febrer del 1921, Mn. Sanç es féu càrrec de la direcció de l'arxiu, i el dia 15 del mateix mes arribaren els documents de les parròquies de Belltall, Conesa. Passanant i Forés, que foren els primers que entraren.

El 12 de març del 1921, Mn. Sanç visita l'arxiu parroquia1 d'Altafulla, i prepara els documents que havien de passar a l'Arxiu Arxidiocesà. Com a criteri es reunien tots els documents anteriors al 1750 que no tinguessin una utilitat immediata.

No consta la data que els document d'Altafulla entraren a l'Arxiu, però tot la suposar que fou poc després de la visita de Mn. Sanç.

El lot de documents de la parroquià d'Altafulla servats a Arxiu Històric Arxidiocesà és el següent:

 • No 1. Manual Notarial de Mn. Anton Escuder. 1451-1465. Un volum en quart de 185 fulls numerats. Índex inicial. Relligat en pergamí.
 • No 2. Manual Notarial de Mn. Onofre Molner. 1615-1619. Un volum en quart de 223 fulls numerats. Índex final. Relligat en pergamí.
 • No 3. Manual Notarial de Mn. Pau Gatell. 1642-1654. Un volum en quart de 381 fulls numerats. Índex inicial. Relligat en pergamí.
 • No 4. Manual Notarial de Mn. Pere Boada. 1671-1693. Un volum en quart de 510 fulls numerats. Índex final. Relligat en pergami.
 • No 4 bis. Manual Notarial de Mn. Gabriel Guardiola. 1700-1710. Un volum en quart de 309 fulls numerats. Índex final. Relligat en pergamí.
 • No 5. Manuel Notarial de Mn. Andreu Aspal. 1727-1754. Un volum en quart de 561 fulls numerats. Índex inicial. Relligat en pergamí.
 • No 6. Capítols Matrimonials de 1728-1737. Un volum en quart de 266 fulls numerats. Índex final. Relligat en pergamí.
 • No 7. Llibre del Benefici del Carme i Dolors. Un volum en quart de 75 fulls numerats. Relligat en mitja pasta.
 • No 8. Manual Notarial compost de dos quaderns: a ) De Mn. Anton Baldrich, foliat, conté els folis 90 a 241. En foli. Índex final. 1603-1612. b) De Mn. Honofre Molner. 1616-1618. En foli 30 fulls numerats. Relligat en pergamí.
 • No 9. Capbreu de D. Lluis de Corbera i de Castellet, senyor d'Altafulla. 1609. Un volum en foli de 86 fulls numerats. Índex final. Relligat en Pergamí.

Aquesta pàgina ha sigut visitada: Avui: 1 / Ahir: 0 Fins ara: 22

 • centre_estudis_altafulla/publicacions/estudis_altafullencs/documents-d-altafulla-servats-a-l-arxiu-historic-arxidiocesa-de-tarragona.txt
 • Darrera modificació: 2024/03/03 08:48
 • per cealtafulla